Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν, χωρίς περικοπές, οι συντάξεις του ΝΑΤ. Αυτό συμφώνησαν ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτρης Στρατούλης, σε συνεννόηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θοδωρή Δρίτσα.

Η κρατική επιχορήγηση για το ΝΑΤ τον Φεβρουαρίου θα ανέλθει στο ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ, όσο είχε προγραμματιστεί αρχικώς.