Συνταγματική έκρινε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής που έγινε το 2013.

Για την υπόθεση είχε προσφύγει στο ΣτΕ η Χρυσή Αυγή και ζητούσε να ακυρωθούν: 1) η από 23.12.2013 απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και 2) η από 19.12.2013 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. Με τις εν λόγω αποφάσεις ανεστάλη η καταβολή κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης προς τη Χρυσή Αυγή, λόγω της εμπλοκής της με τη Δικαιοσύνη και την προφυλάκιση του αρχηγού της, Νίκου Μιχαλογιάκου και βουλευτών της.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, υπό την προεδρεία του αντιπρόεδρου Φιλοκτίμονα Αρναούτογλου και με εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Μαρία Καραμανώφ, αναφέρει στην απόφασή της ότι:

«Η ενδεχόμενη εμπλοκή μελών της ηγεσίας πολιτικού κόμματος, τα οποία δεδομένης της φύσεως αυτού ως νομικού προσώπου, προδήλως καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δράση του, σε εγκληματικές ενέργειες των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα (σ.σ.: σύσταση εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης, κ.λπ.), αποτελεί ενόψει της φύσεως των αδικημάτων και της συνάρτησής της προς την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, σοβαρό λόγο, ο οποίος καθιστά συνταγματικώς ανεκτή την αναστολή της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης προς το εν λόγω πολιτικό κόμμα, δεδομένου μάλιστα ότι η αναστολή έχει προσωρινό χαρακτήρα, μέχρις ότου αποφανθούν αμετάκλητα τα κατά το Σύνταγμα αρμόδια ποινικά δικαστήρια, η δε επιβολή της δύναται να αμφισβητηθεί με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ».

Ακόμα τονίζεται στη δικαστική απόφαση ότι η αναστολή της κρατικής επιχορήγησης «συνιστά προσωρινό διοικητικό μέτρο προληπτικού χαρακτήρα, σκοπός του οποίου είναι να αποφευχθεί η παροχή κρατικών πόρων σε πολιτικό κόμμα, καθ΄ όν χρόνο υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις περί τελέσεως εκ μέρους της ηγεσίας του και στα πλαίσια της δράσης αυτού αξιοποίνων πράξεων των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα και κατ΄ επέκταση το ενδεχόμενο άμεσης ή έμμεσης καταχρηστικής χρήσης των πόρων αυτών για τη στήριξη εγκληματικών δραστηριοτήτων».

Σε άλλο σημείο της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ σημειώνεται ότι η αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης «παρίσταται αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νομοθέτη σοβαρού δημοσίου σκοπού» και «δεν παρεμποδίζει τη συμμετοχή του κόμματος στην πολιτική ζωή και την εκλογική διαδικασία». Κατόπιν αυτών, κρίθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ ότι ο ισχυρισμός της Χρυσής Αυγής περί παραβίασης του άρθρου 29 του Συντάγματος (ελεύθερη ίδρυση κομμάτων, κ.λπ.) και της αρχής της αναλογικότητας είναι απορριπτέος ως αβάσιμός, ενώ απορρίφθηκε και ο ισχυρισμός της Χρυσής Αυγής ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4) και η επίσης συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών (άρθρο 26), καθώς η σχετική ρύθμιση που προβλέπει την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης έχει «φωτογραφικό χαρακτήρα».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε τον ισχυρισμό της Χρυσής Αυγής ότι η επίμαχη αναστολή παραβιάζει την ΕΣΔΑ. Οι δικαστές έκριναν ότι η αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης «δεν συνιστά διακοπή ή αναστολή της λειτουργίας της Χρυσής Αυγής, ούτε συνεπάγεται προσωρινή ή οριστική παρεμπόδισή του προς συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας, αλλά συνίσταται στην προσωρινή αναστολή της καταβολής ενός από τους πλείονες πόρους του, ενώ εξάλλου το παρακρατούμενο ποσό αποδίδεται σε αυτό αναδρομικά σε περίπτωση αθωώσεων των κατηγορουμένων».