Ας μιλήσουμε για την οπτική. Η ύπαρξή της είναι αυτή που δίνει τη νοστιμιά στις ανθρώπινες σχέσεις και οδηγεί σε συμβιβασμούς, τσακωμούς, προσπάθεια να τις υπερκεράσουμε κτλ.

Αυτή η υποκειμενικότητα σε κάποιες περιπτώσεις αποκτά αντικειμενικότητα και καθολική ισχύ. Και στις σχέσεις υπάρχουν δύο τέτοιες υποκειμενικότητες. Αυτή των γυναικών και αυτή των ανδρών. Βάσει αυτών λειτουργούν και συμπεριφέρονται τα δύο φύλα. Βάσει αυτών έχουν κάποιες απαιτήσεις από το έτερο φύλο.

Όμως αυτές οι απαιτήσεις είναι στην πλειοψηφία τους κάπως ουτοπικές. Ιδίως αυτές που έχετε εσείς οι γυναίκες για τους φίλους σας.

Διαβάστε περισσότερα στο y-olo.gr