«Ψηλά τα χέρια»! Με αυτό το εύστοχο σύνθημα και με αφορμή την 30η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά, το Δίκτυο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά, υπενθυμίζει την αναγκαιότητα της μη βίαιης διαπαιδαγώγησης για την οριστική εξάλειψη της βίας, από τις καθημερινές σχέσεις στην οικογένεια, το σχολείο και σε κάθε άλλο χώρο όπου διαβιώνουν τα παιδιά.

    Το Δίκτυο, στο οποίο συμμετέχει και ο Συνήγορος του Πολίτη, μαζί με κοινωνικούς και κρατικούς φορείς, συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2005, έχει ήδη αναπτύξει πολλές ενέργειες και έχει διαθέσει υλικό ευαισθητοποίησης, ενώ έχει λάβει μέρος και στη σχετική εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει πετύχει την αλλαγή της νομοθεσίας, με ρητή απαγόρευση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά.

    Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Συνήγορος του Παιδιού, ο νόμος και οι διακηρύξεις δεν αρκούν. Χρειάζεται να πεισθούν και να βοηθηθούν όλοι όσοι έχουν στην ευθύνη τους μικρά παιδιά, ώστε να αποφεύγουν τη χρήση της βίας και να προσφεύγουν σε πιο αποτελεσματικές και ωφέλιμες μεθόδους διαπαιδαγώγησής τους.

    Επειδή, πολύ συχνά, οι γονείς δυσκολεύονται και δε γνωρίζουν ποιά εναλλακτικά μέσα να χρησιμοποιήσουν για τη συμμόρφωση των παιδιών τους, τα μέλη του Δικτύου επέλεξαν η επόμενη κοινή προσπάθειά τους να εστιαστεί στην υποστήριξη του θετικού γονικού ρόλου, με σχετική ενημέρωση, εκπαίδευση και συμβουλευτική προς τους γονείς.

    Ενόψει της προετοιμασίας ειδικών εκδόσεων, εκπαιδευτικού υλικού και σεμιναρίων για γονείς, το Δίκτυο αποφάσισε να διοργανώσει ανοικτή συζήτηση με θέμα: «Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους γονείς να μεγαλώνουν τα παιδιά τους χωρίς βία;».

    Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 3/5/2011, στο υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη, από τις 12.30 έως τις 15:00.