Οι αιτήσεις των Δήμων Κερατέας και Γραμματικού με τις οποίες ζητούν να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις που ενέκριναν τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία "Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων" στη θέση "Βραγόνι" της Κερατέας και στη θέση "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού, θα συζητηθούν στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας μεθαύριο, Τετάρτη.

Οι θέσεις "Βραγόνι" και "Μαύρο Βουνό" εντάσσονται στο σχεδιασμό (Β' φάση) διαχείρισης αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής και έχουν εγκριθεί με το νόμο 3164/2003.

Ακόμη, η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή των επίμαχων δύο έργων παρατάθηκε μέχρι 30 Οκτωβρίου 2013, χωρίς όμως να επέλθουν ουσιαστικές μεταβολές στους αρχικούς περιβαλλοντικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο 2011, το ίδιο Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με πρόεδρο τον κ. Κων. Μενουδάκο και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου (οι ίδιοι θα συμμετάσχουν και μεθαύριο στη συζήτηση των υποθέσεων στο Ε' Τμήμα) με την υπ' αριθμ. 31/2011 απόφασή του απέρριψε ως αβάσιμη την αίτηση του Δήμου Κερατέας που ζητούσε να αναιρεθεί η από 30.7.2009 υπουργική απόφαση με την οποία παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή εγκατάστασης αποβλήτων στην Κερατέα.

Ο Δήμος υποστήριζε, μεταξύ άλλων, ότι η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Κερατέας και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Παράλληλα, υποστήριζε ο Δήμος, ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 33 Ν. 3164/2003 με την οποία εγκρίθηκε η Β' φάση σχεδιασμού της διαχείρισης αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής στην οποία στηρίχθηκε η αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων και καθορίστηκαν ως κατάλληλες για τη Νοτιοανατολική Αττική οι θέσεις "Βραγόνι" Κερατέας και "Λατομεία Κυριακού" Κρωπίας.