Σε αναστολή διαδικασιών συγχωνεύσεων ή καταργήσεων περιφερειακών οργανωτικών μονάδων του ΙΚΑ στην Αττική προχώρησε η διοίκηση του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Δ.Σ. του ιδρύματος αποφάισε ότι «για την ολοκλήρωση των σχετικών αποφάσεων θα προηγηθεί διάλογος με την Πανελλήνια Ομοσπονδία των εργαζομένων του ΙΚΑ (ΠΟΣΕ- ΙΚΑ) και προηγούμενη διαβούλευση με τους δημάρχους, τους βουλευτές και τους τοπικούς φορείς της περιοχής».

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το τελικό σχέδιο θα τεθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης.

TAGS