Ο Δήμος Ρεθύμνης, συμμετέχει στην δράση ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.  

Ο δήμος συμμετεχει στην εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, «Ένα στα Πέντε». Πρωτοβουλία για την υλοποίηση αυτής της δράσης στην Ελλάδα, ανέλαβε η βουλευτής ΄Ελενα Ράπτη, με την επιπλέον ιδιότητα της, ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Ευρώπης για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, (συνεργασίες με τις πολιτικές και θρησκευτικές ηγεσίες της χώρας, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, το Συνήγορο του Παιδιού, εθελοντικές Οργανώσεις ΜΜΕ κ.α., κατάθεση προτάσεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την κινητοποίηση της χώρας μας πάνω στο κρίσιμο αυτό ζήτημα κλπ) ενώ ζητήθηκε και η συνεργασία των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την καλύτερη δυνατή προώθηση των μηνυμάτων της εκστρατείας ευαισθητοποίησης.

Ο Δήμος Ρεθύμνου, ανταποκρίθηκε άμεσα στη συνεργασία και μερίμνησε για την προώθηση 123 DVD, σε 67 Νηπιαγωγεία και 56 Δημοτικά Σχολεία του Ρεθύμνου, τα οποία προβάλλουν με τρόπο οπτικοακουστικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό, στην ελληνική γλώσσα, σε 3D animation, ενημερωτικά μηνύματα σε παιδιά, δασκάλους και γονείς σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπισης της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Ευχή και ελπίδα από πλευράς του δήμου, είναι: «η συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, δια των αρμοδίων ελλήνων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, να συνεχιστεί ώστε η κοινωνία μας να γίνει κι άλλες φορές στο μέλλον μέτοχος ανάλογων χρήσιμων πρωτοβουλιών».