Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στο Οροπέδιο του Λασιθίου από χειμμάρρους και ποταμών που υπερχείλισαν με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και καλλιέργειες.

"Η ορμητικότητα και η μεγάλη ποσότητα του νερού που εισήλθε στο Λασιθι απο το Καθαρό προκάλεσε έμφραγμα στο αποστραγγιστικό σύστημα του ποταμού και των καναλιων με αποτέλεσμα μια απο τις μεγαλύτερες πλημμύρες που εχουν γίνει στο Οροπεδιο Λασιθίου.Ουτε ο μελετητής του φράγματος δεν είχε τέτοια δεδομένα στη μελέτη του για τα τρία συνεχή πλημμυρικά φαινόμενα σε σαράντα μέρες."