Για τις 13 Οκτωβρίου του 2015 ανέβαλε ο Άρειος Πάγος την υπόθεση της επαναπρόσληψης των απολυμένων καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών. 

Η αναβολή δόθηκε με τη σύμπραξη τόσο των εκπροσώπων του Δημοσίου όσο και των δικηγόρων των καθαριστριών.

Σημειώνεται ότι μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ η αναστολή επαναπρόσληψης των καθαριστριών.