Προγράμματα υγείας σε δημοτικά σχολεία του δήμου Ηρακλείου οργανώνουν οι αντιδημαρχίες Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής, έπειτα από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από το υπουργείο Παιδείας, όπως από τον δήμο.

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων θα γίνουν ενημερώσεις για τις παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης, ενώ θα ακολουθήσει διερεύνηση ορθοπαιδικών προβλημάτων πέλματος με χρήση πελματογράφου.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα περιλαμβάνουν:
- Παρουσίαση σε γονείς και εκπαιδευτικούς με χρήση βίντεο.
- Αξιολόγηση των παιδιών για παρουσία συμπτωμάτων.
- Μετρήσεις του πέλματος στα παιδιά με τη χρήση πελματογράφου.
- Ενημέρωση των γονέων όπου κρίνεται απαραίτητο.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό του δήμου Ηρακλείου, δύο φυσικοθεραπευτές και μία εργοθεραπεύτρια.

Σκοπός είναι να ενημερωθούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και να αξιολογηθούν τα ίδια τα παιδιά, για την αποφυγή ή την αντιμετώπιση των δύο αυτών βασικών προβλημάτων που απασχολούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα παιδιά κατά την ανάπτυξή τους.

Τα προγράμματα είναι δωρεάν και προαιρετικά και για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων.