Αντισυνταγματική έκρινε την αναλογία των προσλήψεων εκπαιδευτικών που έγινε με το νόμο 3848/2010 το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, στα Διοικητικά Δικαστήρια της Αθήνας είχαν προσφύγει 85 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι προσεληφθήκαν κατά τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 και υποστήριζαν ότι θα έπρεπε να διοριστούν τη σχολική περίοδο 2010 - 2011, αλλά κατ' εφαρμογή των νόμων 3833/2010 και 3848/2010, αυτό δεν έγινε.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης (νόμος 3900/2010) έστειλε στο ΣτΕ προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με τη Συνταγματικότητα ή όχι του νομοθετικού πλαισίου που διαμορφώθηκε το 2010 για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών.

Με το νομοθετικό πλαίσιο καθορίστηκε, μεταξύ των άλλων, ότι οι διορισμοί των μονίμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν κατά 60% από τους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική υπηρεσία.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ συντάχθηκε με την απόφαση του Γ΄ Τμήματος, δηλαδή υπέρ της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 9 του νόμου 3848/2010 κρίνοντας ότι η επίμαχη κατανομή των εκπαιδευτικών που έγινε το 2010 προσκρούει στα άρθρα 4 και 105 του Συντάγματος (συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας).

Έτσι, η Ολομέλεια ανέπεμψε για τα περαιτέρω την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.