Τη Δευτέρα θα καταβληθεί από τον ΟΓΑ σε 685.196 δικαιούχους η σύνταξη του Μαρτίου 2015, με πίστωση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛΤΑ. 

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή τους ανέρχεται στο ποσό των 304.799.952,87 ευρώ.