Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει η Κομισιόν την Ελλάδα καθώς δεν διασφαλίστηκε η σωστή επεξεργασία λυμάτων σε πέντε οικισμούς.

Πρόκειται για την Προσοτσάνη, το Δοξάτο, την Ελευθερούπολη, τη Γαλάτιστα και τη Βαγιά.

Για τρεις άλλους οικισμούς (Πολύχρονο, Χανιώτη και Δεσφίνα), η Επιτροπή θεωρεί ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι είτε ανεπαρκή είτε δείχνουν μη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ελλάδα προειδοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2010 σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. «Αν και πολλά από τα αρχικά προβλήματα έχουν έκτοτε αντιμετωπιστεί, το μέγεθος των προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα οδήγησαν την Επιτροπή να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ» καταλήγει η ανακοίνωση.

Σχολιάζοντας την παραπομπή το υπουργείο Περιβάλλοντος τονίζει πως «τα αστικά λύματα αποτελούν πεδίο συνεργασίας κράτους, αυτοδιοίκησης και πολιτών».

Ειδικότερα, το ΥΠΑΠΕΝ αναφέρει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των αστικών (στερεών και υγρών) αποβλήτων, έχει τη στήριξή μας, με οικονομικούς πόρους, θεσμικά εργαλεία και μηχανισμούς. «Επιδιώκουμε τη συνεργασία και τη συναντίληψη και το αποδεικνύουμε συνεχώς μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικής που προάγει τον διάλογο και τη συμμετοχή όλων για την επίλυση προβλημάτων που μαστίζουν τη χώρα για πολλά χρόνια».

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσουμε, αλλά και να λειτουργούμε ικανοποιητικά, σύγχρονες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. Όλοι οι φορείς οφείλουμε να συμβάλλουμε στην ορθή και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών, στην αναζήτηση ορθών και βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων».

Εκ μέρους του υπουργείου εκφράζεται η πίστη σε ένα μοντέλο στο οποίο οι τοπικές αρχές αποτελούν μέρος της λύσης, με τη δημιουργία δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, και τη μακροχρόνια ικανοποιητική τους λειτουργία, η οποία συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη και στην ευημερία των κατοίκων.

«Στόχων, δηλαδή, που αποτελούν θεμελιώδη αρχή τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας». Μέσα από το δρόμο αυτό, καταλήγει η ανακοίνωση, η χώρα θα αποφύγει νέα πρόστιμα και θα αυξήσει την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων.