Με αυξημένη πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες από το δημοτικό συμβούλιο η απογραφή του Δήμου Τρίπολης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να συνεχιστεί το έργο της Επιτροπής Απογραφής, ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ακίνητη περιουσία και τον μηχανολογικό εξοπλισμό των επτά δήμων που συνενώθηκαν, πλην του πρώην δήμου Τρίπολης που τηρούσε βιβλίο μητρώου παγίων στοιχείων, κάτι που δεν έκαναν οι λοιποί Δήμοι γιατί δεν εφάρμοζαν διπλογραφικό σύστημα. Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Σάββας Σαββάκης, πρότεινε να κληθούν ελεγκτές από το σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για να ελέγξουν τα οικονομικά των δήμων που αποτελούν τον Καλλικρατικό Δήμο Τρίπολης, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, από το δημοτικό συμβούλιο στο σύνολό του.

Τα στοιχεία της απογραφής παρουσιάζουν, συνολικά χρηματικά διαθέσιμα 7.756.000 ευρώ. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια είναι ύψους 3.450.000 ευρώ, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.307.000 ευρώ και οι απαιτήσεις φτάνουν το 1.864.000 ευρώ.