Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 52.818 θέσεις οριστικοποίησαν η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Γιώργο Πατούλη. 

Σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει 32.433 θέσεις προσωρινής απασχόλησης στους ΟΤΑ και στη δεύτερη φάση εφαρμογής του 19.577 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε Υπουργεία και Περιφέρειες.

Η Ράνια Αντωνοπούλου και το προεδρείο της ΚΕΔΕ συμφώνησαν στην επικαιροποίηση της ορθής κατανομής των αιτούμενων θέσεων ανά Δήμο, στην αναγκαιότητα αναλυτικής περιγραφής της θέσης εργασίας και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος, καθώς και στην καλύτερη ενημέρωση των ανέργων που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στα προγράμματα.

Η ΚΕΔΕ συμφώνησε στην έκδοση ενημερωτικού υλικού, στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο «χάρτης» των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ανέργων που θα τοποθετηθούν στις συγκεκριμένες θέσεις.

Το νέο πρόγραμμα αφορά σε 52.818 θέσεις απασχόλησης πεντάμηνης διάρκειας και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ. Το μέσο κόστος, ανά ωφελούμενο, ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.