Από την δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, τμήμα Αλιείας, γίνεται γνωστό στους αλιείς του Νομού Πρέβεζας που είναι εφοδιασμένοι με  άδεια αλίευσης  ξιφία  ότι απαγορεύεται η αλιεία Ξιφία στην Μεσόγειο  από 1η Μαρτίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτος.

Κατά συνέπεια οι άδειες αλίευσης δεν ισχύουν και πρέπει να διακοπεί κάθε δραστηριότητα σχετική με την αλιεία του Ξιφία από 1 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου 2015.

Σύμφωνα με το pamepreveza.gr, η διακίνηση και εμπορία ξιφία μετά την 1 Μαρτίου 2015  θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που αποδεδειγμένα έχουν αλιευθεί μέχρι το Σάββατο  28-2- 2015 και ώρα 24:00 και μπορούν να διατεθούν προς πώληση με το χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο  έως και το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015.

Τελευταία ημέρα θεώρησης εντύπων  ημερολογίων 2 Μαρτίου  2015.