Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο της Κύμης - Αλιβερίου κ. Γιώργο Μπουραντά και εν συνεχεία με τη Δήμαρχο Ερέτριας κ. Αμφιτρίτη Αλημπατέ. 

Συζητήθηκαν διεξοδικώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι δήμοι και ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε για την επίλυση των ζητημάτων που τέθηκαν.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν ενόψει των  προσυνεδριακών περιφερειακών εκδηλώσεων διαβούλευσης που λαμβάνουν χώρα για το τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ της 7ης - 9ης Μαΐου στη Χαλκιδική.

Ο Πρόεδρος ενημερώθηκε για τα τοπικά ζητήματα που απασχολούν τους  δήμους, τα οποία και  αυτά θα συμπεριληφθούν στα τελικά κείμενα των θέσεων της ΚΕΔΕ για το τακτικό συνέδριο.