Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος επισκέφθηκε τον υπουργό Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλο και του επέδωσε υπόμνημα με προτάσεις για την βελτίωση και επίσπευση της Ποινικής Δικαιοσύνης, αλλά και της ποινικής νομοθεσίας.

Οι προτάσεις, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνουν βελτιώσεις - τομές τόσο στον Ποινικό Κώδικα όσο και στον Κώδικά Ποινικής Δικονομίας, αλλά και στην νομοθεσία και στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Παράλληλα, προτείνεται η θεσμοθέτηση του θεσμού της ποινικής συνδιαλλαγής (plea bargaining) και η ενίσχυση της ασφάλειας των δικαστικών εγκαταστάσεων.

Ακόμη, προτείνεται η εξατομικευμένη εξέταση της κατάργησης της φρούρησης που έχει διατεθεί σε δικαστικούς λειτουργούς που έχουν χειριστεί υποθέσεις με βαρύτητα και επικινδυνότητα, ενώ γίνονται προτάσεις για υπηρεσιακά εισαγγελικά ζητήματα.