Δύο Μεταπτυχιακά προγράμματα με αντικείμενο  τον θρησκευτικό τουρισμό θα λειτουργήσουν άμεσα με τη σύμπραξη τριών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Η προγραμματική συμφωνία η οποία περιλαμβάνει τη λειτουργία των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και την έναρξη του Διαρκούς Φόρουμ για το Θρησκευτικό τουρισμό, υπογράφηκε μεταξύ του Τμήματος Θεολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Συνόδου.

Στο πρώτο μεταπτυχιακό, η φοίτηση θα είναι υποχρεωτική και θα διαρκεί δύο χρόνια, εκ των οποίων ο ένας θα αφορά σε επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δέκα μαθημάτων και ο δεύτερος στη σύνταξη πτυχιακής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτιστεί από κοινού, από τα δύο Ιδρύματα της χώρας: ΤΕΙ Αθήνας και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, και τα μαθήματα που περιλαμβάνονται σ' αυτό συνδυάζουν τις θεολογικές και τουριστικές σπουδές. Το δεύτερο μεταπτυχιακό θα είναι εξ' αποστάσεως και θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία, εκτός των δύο προαναφερομένων ιδρυμάτων, και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου.