Στην πρόσληψη συνολικά 486 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προχωρά άμεσα το υπουργείο Παιδείας

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το υπουργείο προχωρά στην:

  • πρόσληψη 210 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • πρόσληψη 276 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Επίσης το υπουργείο:

Προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη 195 αναπληρωτών διαφόρων ειδικοτήτων.

Προωθεί προς υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς κοινή Υπουργική Απόφαση για την 500 εκπαιδευτικών για την πρόσθετη διδακτική στήριξη στα ΕΠΑΛ.