Τις νέες επιχειρηματικές τους ιδέες παρουσίασαν στις 5 Φεβρουαρίου οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τρόφίμων και Γεωργίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τις παρουσιάσεις των επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων προέκυψε ότι φαίνεται να κερδίζει έδαφος μια νέα νοοτροπία: Η επιχείρηση ως εργαλείο ανάπτυξης και καταξίωσης των νέων επιστημόνων και η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και τις ανάγκες τις κοινωνίας, απέναντι στο μέχρι χθες στείρο και αδιέξοδο «έξω οι επιχειρήσεις από τα Πανεπιστήμια». 

Οι επιχειρηματικές ιδέες που παρουσιάστηκαν

Όλες οι μελέτες που παρουσιάστηκαν περιείχαν ένα τεχνικό και ένα οικονομικό μέρος και όλες αφορούσαν τον τομέα «τροφίμων και ποτών» το κυρίαρχο επιστημονικό πεδίο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. 

Μετά την παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων, στο ακροατήριο προσφέρθηκαν δείγματα των προϊόντων των υπό εκόλαψη επιχειρήσεων, τα οποία ήταν εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης, και δείχνουν την ολοκληρωμένη και άρτια προετοιμασία των φοιτητών για την είσοδό τους στην αγορά.

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο υπάρχει πολυετής έρευνα στο πεδίο της δημιουργίας και αξιολόγησης νέων προϊόντων τροφίμων και γεωργίας, και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Agribusiness Management πρωτοστατεί στον τομέα αυτόν, έχοντας ήδη στο αρχείο του μεγάλο αριθμό πρωτότυπων επιχειρηματικών σχεδίων για μια πληθώρα προϊόντων της ελληνικής γης. Οι μελέτες αυτές είναι διαθέσιμες σε νέους επιχειρηματίες του χώρου, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε καινοτόμες νέες τεχνολογίες και προϊόντα για την ελληνική και την ξένη αγορά.