Γράφει η Ντία Μούλου

Αναστάτωση επικρατεί στα ΤΕΙ της χώραςύστερα από την ανακοίνωση των προθέσεων του υπουργείου Παιδείας να καταργήσει όσα δεν πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια και να τα εντάξει στα πανεπιστήμια.

Το νέο πλάνο για τον ανασχεδιασμό του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανακοινώθηκε στους προέδρους ΤΕΙ από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, κατά τη διάρκεια της Συνόδου τους την Παρασκευή.

Από την πλευρά του, ο νέος γενικός γραμματέας του υπουργείου, Δημήτρης Χασάπης, κατά την ομιλία του στη Σύνοδο παραδέχθηκε ότι είναι απαραίτητη μια αναδιάταξη του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς υπάρχουν τμήματα ΤΕΙ πολλών ταχυτήτων.

Να σημειωθεί πως η απόφαση αυτή έρχεται τρία χρόνια μετά την πρώτη –επί υπουργίας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου– αναδιάταξη του χάρτη με καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων ΤΕΙ αλλά και πανεπιστημίων, η οποία είχε ονομασθεί «Αθηνά». Ετσι, εύλογα οι πρόεδροι των ΤΕΙ μιλούσαν χθες για «Αθηνά 2».

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο

Το δεύτερο «σχέδιο Αθηνά» θα γίνει σε βάθος χρόνου και κατόπιν διαλόγου μεταξύ των ιδίων των ΤΕΙ, της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και του υπουργείου. 

Στόχος του ανασχεδιασμού θα είναι η επίσημη αναβάθμιση όσων τμημάτων έχουν ανάλογες ειδικότητες με ΑΕΙ, και κριθούν κατάλληλα για πανεπιστημιακά τμήματα.

Παράλληλα, στους στόχους περιλαμβάνεται και η γεωγραφική ανακατανομή των ιδρυμάτων, αφού σε πολλές περιπτώσεις στην ίδια πόλη υπάρχουν δύο τμήματα με τα ίδια αντικείμενα.

Στον αντίποδα, όσα τμήματα, ιδίως της περιφέρειας, δεν συγκεντρώνουν προτιμήσεις υποψηφίων, δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές, εκπαιδευτικό προσωπικό και σχέδιο για το μέλλον, θα υποβιβαστούν σε ΙΕΚ.

Αντιδρούν οι πρόεδροι των ΤΕΙ

Όπως είναι φυσικό, το ενδεχόμενο αυτό αναστάτωσε τους προέδρους των ιδρυμάτων, καθώς τα ΤΕΙ στη χώρα μας θεωρούνται ήδη πανεπιστημιακά ιδρύματα τεχνολογικού τομέα.

Οι ίδιοι τόνισαν μάλιστα πως η υπόσταση των ΤΕΙ μέχρι στιγμής δεν είχε αμφισβητηθεί από καμία ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και η μόνη αναμενόμενη αναβάθμισή τους είναι η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση βασισμένη σε αξιολογικά κριτήρια.

«Οποιαδήποτε μεταβολή στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να είναι ετεροβαρής εις βάρος των ΤΕΙ, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα ΑΕΙ, με βάση τα επιτεύγματά τους και με στοχευμένη χωροταξική διασπορά», υπογραμμίζουν οι πρόεδροι των ΤΕΙ.

Η Σύνοδος των Προέδρων αποφάσισε επίσης συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη σχεδιαζόμενη ανασυγκρότηση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.