Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) επανεξελέγη ο Γιώργος Καραβίας.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του φορέα, που αναδείχθηκε από τις τελευταίες αρχαιρεσίες του συνδέσμου, συνεδρίασε προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και στο πλαίσιο αυτού, επανεξελέγησαν: αντιπρόεδρος ο Γιώργος Κούμπας, γενική γραμματέας η Ευγενία Καφετζή και ταμίας ο Κωστής Αλφιέρης.

Υπενθυμίζεται ότι ως μέλη στο νέο Δ.Σ. του ΣΕΜΑ συμμετέχουν ο Θεοφάνης Παπανικήτας, ο Ιωάννης Ξηρογιανόπουλος, η Θεοδώρα Οικονομοπούλου, η Βασιλική Δράκου και ο Δημήτριος Τσεσμετζόγλου.

Ο Γιώργος Καραβίας, με αφορμή την επανεκλογή στη θέση του προέδρου του ΣΕΜΑ, τόνισε πως «στις προτεραιότητες της επόμενης διετίας περιλαμβάνονται η ομαλή προσαρμογή των μεσιτών ασφαλίσεων στο νέο εποπτικό περιβάλλον, η ανάληψη νέων δράσεων ενίσχυσης της ασφαλιστικής παραγωγής, η συνδρομή του κλάδου σε κάθε πρωτοβουλία της αγοράς προς τόνωση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα πολίτη και η εξασφάλιση ενός εποικοδομητικού και πάνω απ' όλα ειλικρινούς διαλόγου με την πολιτεία για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων».