Την Παρασκευή θα καταβληθούν τα Οικογενειακά Επιδόματα του ΟΓΑ (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών), που αφορούν τροποποιητικές αιτήσεις (A21) δικαιούχων που έχουν εκκαθαριστεί για τα έτη 2014 και 2013.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές διαμορφώνεται στο ποσό των 23.051.939.58 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΓΑ, η πληρωμή αυτή αφορά 36.383 δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων.

Συγκεκριμένα:

α) 33.347 δικαιούχους που είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2014 και η δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 21.125.562,46 ευρώ.

β) 3.036 δικαιούχοι που είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2013 και η δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 1.926.377,12 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21», που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ.