Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου επέστρεψε για επανασύνταξη τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου του 2011, που ψηφίστηκε από το περιφερειακό συμβούλιο, διότι κατά τη σύνταξή του, δεν ελήφθησαν υπόψη οι δώδεκα παρατηρήσεις της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, καθώς και γιατί στάλθηκε η εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό ανυπόγραφη.

    Στις 11.00 αύριο το πρωί, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.