Απογοήτευση από τον τζίρο  των χειμερινών εκπτώσεων, δήλωσε το 87% των ιδιοκτητών εμπορικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, το 66% των εμπόρων είδε μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα στοιχεία καταγράφονται σε έρευνα που διενήργησε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), στην οποία αναφέρεται, επίσης, ότι μόνο το 13% εμφανίζεται ικανοποιημένο από τον τζίρο τη συγκεκριμένη περίοδο. Ποσοστό 25% ανέφερε ότι οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στα περσινά επίπεδα και μόλις ένα 4% κατάφερε να αυξήσει τον τζίρο του.
  
Σε ό,τι αφορά επιμέρους περιοχές, η έρευνα έδειξε τα εξής: στην περιοχή του ιστορικού κέντρου, το 12% των επιχειρήσεων δήλωσε ικανοποιημένο από την κίνηση της αγοράς, κατά την περίοδο των εκπτώσεων, ενώ, σε άλλη ερώτηση, για μεταβολή του τζίρου τους σε σχέση με πέρυσι, το 65% ανέφερε αρνητική μεταβολή, το 26% είπε ότι έμεινε στα ίδια επίπεδα και μόλις το 4% μίλησε για αύξηση.

Παρόμοια είναι η εικόνα που παρουσιάζουν επιχειρήσεις εκτός ιστορικού κέντρου, αφού, στη δυτική Θεσσαλονίκη μόνον το 10% δήλωσε ικανοποιημένο από την κίνηση στην περίοδο των εκπτώσεων, ενώ ποσοστό 85% μίλησε για αρνητική μεταβολή του τζίρου τους σε σχέση με πέρυσι.

Στην ανατολική Θεσσαλονίκη, το 15% των επιχειρήσεων εξέφρασε ικανοποίηση από την κίνηση στην περίοδο των εκπτώσεων, ενώ ποσοστό 50% ανέφερε αρνητική μεταβολή του τζίρου σε σχέση με πέρυσι.

Όσον αφορά την κίνηση των επιχειρήσεων, την 1η Κυριακή της περιόδου των χειμερινών εκπτώσεων, το 66% των ερωτηθέντων εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, ενώ ποσοστό 21% δήλωσε ικανοποιημένο, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο τζίρος που έκαναν μείωσε την καταναλωτική κίνηση της επιχείρησης τις καθημερινές.

Από τους ερωτηθέντες δεν άνοιξαν τις επιχειρήσεις τους, την 1η Κυριακή των εκπτώσεων, το 13%.