Ανοιχτή συζήτηση του Δικτύου για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά, πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Υπουργείο Παιδείας, παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού Φώφης Γεννηματά. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η κα Γεννηματά επισήμανε ιδιαίτερα ότι η χρήση βίας μέσα στις οικογένειες δεν είναι μια πρακτική άλλων εποχών, αφού σε ορισμένους γονείς δεν έχει εξαλειφθεί η αντίληψη ότι η σωματική τιμωρία αποτελεί δικαίωμά τους.

«Τα παιδιά που έχουν δεχθεί μέσα στην οικογένειά τους τη σωματική τιμωρία αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχολείο, που φτάνουν μέχρι το σημείο να το εγκαταλείψουν και προφανώς στις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα παιδιά», είπε η αναπληρώτρια υπουργός, σημειώνοντας πως «είναι πολύ πιθανόν τα παιδιά αυτά να χρησιμοποιούν βία ως ενήλικες στα δικά τους παιδιά στο μέλλον».

Η αναπληρώτρια υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης των γονέων, των ίδιων των παιδιών, αλλά και της σχολικής κοινότητας, ενώ υπενθύμισε ότι υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα παιδιά ή που επιβάλλουν την παρέμβαση των εκπαιδευτικών, στην περίπτωση που διαπιστώσουν ότι έχει ασκηθεί βία σε κάποιο μαθητή. Όμως, το ζητούμενο -πρόσθεσε- είναι να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα, να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους γονείς.

Η κα Γεννηματά αναφέρθηκε επίσης, στη σημασία του ρόλου του δασκάλου, προσθέτοντας ότι η πρόληψη και καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά, εντάσσεται στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας και στη βασική ενότητα Ψυχική Υγεία- Διαπροσωπικές Σχέσεις.

«Για μας», είπε η κα Γεννηματά, «η Αγωγή Υγείας δεν είναι απλά ένα μάθημα επιλογής και γι' αυτόν το λόγο, από τη φετινή σχολική χρονιά, έχει ενταχθεί στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα στα 800 ολοήμερα σχολεία».

Το Υπουργείο Παιδείας, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός, σχεδιάζει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας στη σχολική κοινότητα, ενώ δίδει ιδιαίτερη σημασία στις Σχολές Γονέων όπου αναπτύσσονται συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τη στήριξη των γονέων και την προσφορά γνώσεων.