Πλοίο που πήγαινε για διάλυση και ρυμουλκούνταν κενό επιβαινόντων, βυθίστηκε λόγω εισροής υδάτων, στη θαλάσσια περιοχή, νότια των ακτών της Πελοποννήσου. Πλωτά του λιμενικού σώματος πραγματοποίησαν έρευνες για εντοπισμό τυχόν υπολειμμάτων του ναυαγίου ή ρύπανσης, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού κόλπου, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.