Ρεπορτάζ: Ντίνα Καραμάνου 

Σε τέσσερα σημεία επικεντρώνεται η κριτική για την πρώτη απόπειρα της κυβέρνησης να νομοθετήσει.

Το νομοσχέδιο για την διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης περιλαμβάνει τρία σημεία και μια επαναλαμβανόμενη φράση: «... που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας».

Η Νάντια Βαλαβάνη όρισε στα 4500 ευρώ ετησίως ανά τετραμελή οικογένεια το όριο της φτώχειας, χωρίς να διευκρινίσει που ορίζεται η ακραία της μορφή. Έτσι, δεν έχει γίνει σαφές ποιοι θα ευνοηθούν από τα ευεργετήματα που προβλέπει το νομοθέτημα

Αυτό είναι το πρώτο σημείο στο οποίο επικεντρώνεται η κριτική. Τα υπόλοιπα τρία αφορούν στο «γράμμα του νόμου».

Δωρεάν ρεύμα αρκετό αλλά όχι μια θέρμανση

Στο πρώτο άρθρο oρίζεται πως σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχεται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους  έως 300kwh μηνιαίως.

Σύμφωνα με έμπειρους συνδικαλιστές της ΔΕΗ αλλά και τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών,  Γιώργο Λεχουρίτη, μια τετραμελής οικογένεια καταναλώνει περίπου 1000 kw/ τετράμηνο, με σχετική οικονομία, αν δηλαδή δεν «ανάψει» κλιματιστικό ή σόμπα.

Αυτό φαίνεται και στα σχόλια πολιτών στο πεδίο opengov.gr, δηλαδή στη δημόσια διαβούλευση.


Στο δεύτερο άρθρο δίδεται  επίδομα ενοικίου σε έως 30.000 νοικοκυριά, παροχή που αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με νέους όρους που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και θα χορηγείται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου. Το παρεχόμενο επίδομα ενοικίου δεν υπερβαίνει μηνιαίως τα 70 ευρώ ανά άτομο και τα 220 ευρώ ανά πολυμελή οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του προβλεπομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη της ΜΚΟ «Κλίμακα», Άντα Αλαμάνου, προσπαθεί να καλύψει τους εν δυνάμει αστέγους, όμως πρέπει, άμεσα, στη διαχείριση της ακραίας φτώχειας να υπάρξουν δράσεις και τους ήδη αστέγους.

Στη φράση « παροχή που αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με νέους όρους» ένας πολίτης που συμμετέχει στη διαβούλευση με ηλεκτρονικό μήνυμα, και εκφράζει τον φόβο ότι, τελικά, δεν αφορά σε κανένα υπαρκτό νοικοκυριό.

Όσον αφορά στο τρίτο αρθρο που προβλέπει σίτιση με κουπόνια, η κριτική περιλαμβάνει την ασάφεια όλης της διάταξης: ποιους ακριβώς αφορά, αν θα περιλαμβάνει εκείνους που φιλοξενούνται από χαμηλοσυνταξιούχους γονείς, ενώ δεν αναφέρεται το ύψος της επιδότησης.