«Με ιδιαίτερο προβληματισμό η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και η επιχειρηματική κοινότητα εν γένει παρακολουθούν τον τρόπο αντιμετώπισης που επεφύλαξαν τόσο η Πολιτεία όσο και ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς τα διοικητικά όργανα του Επιμελητηρίου Πιερίας, σχετικά με το ζήτημα της διαμαρτυρίας του Επιμελητηρίου για την αύξηση του κόστους των διοδίων στην περιοχή» . Αυτό σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Γ. Κασιμάτης, σχετικά με το ζήτημα της διαμαρτυρίας του Επιμελητηρίου Πιερίας, για την αύξηση του κόστους των διοδίων στην περιοχή του.

«Η τοποθέτηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου», συνεχίζει ο κ Κασιμάτης, «υπήρξε σαφέστατη ως προς τη σκοπιμότητα της πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου, η οποία προδήλως δεν ταυτίζεται με διάφορες άλλες μορφές κοινωνικής αντίδρασης (π.χ. κίνημα «δεν πληρώνω» κλπ.). Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι τα Επιμελητήρια δεν αποτελούν απλώς τους θεσμικούς συμβούλους της Πολιτείας σε θέματα επιχειρηματικότητας και οικονομίας, αλλά τους φορείς θεσμικής έκφρασης του επιχειρηματικού κόσμου, και σύμφωνα με την επιμελητηριακή νομοθεσία έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την προστασία και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε όλους τους κλάδους. Η διαμαρτυρία του Επιμελητηρίου αναπτύχθηκε σε αυτό το πλαίσιο, για να ευαισθητοποιήσει κάθε αρμόδιο, σχετικά με τα αλλεπάλληλα πλήγματα που δέχεται η επιχειρηματικότητα στην περιοχή της Πιερίας. Και πιστεύουμε ότι κανένας δημοκρατικός πολίτης δεν θα αρνηθεί σε αιρετά διοικητικά όργανα, όπως αυτά των Επιμελητηρίων, να αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες προάσπισης της επιχειρηματικότητας και της πραγματικής οικονομίας»