Γράφει η Τιτίκα Ανουσάκη

Ο παραιτηθείς πρόεδρος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός κατηγορείται ότι παράκαμψε τους νόμους του 2010, αλλά και εγκυκλίους του υπουργείου Οικονομικών και έδωσε αυξήσεις σε 19 διευθυντές που ξεπερνούσαν το πλαφόν των 5.981 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο βούλευμα «αν και γνώριζε τις διατάξεις των νόμων που καθόριζαν ανώτατα όρια στις αποδοχές και των υπαλλήλων της ΔΕΗ ΑΕ, ενέκρινε την χορήγηση των ως άνω χρηματικών ποσών, επιφέροντας υπέρβαση του κόστους μισθοδοσίας της εταιρείας και ελάττωση της περιουσίας της κατά το συνολικό ποσό των 696.657,25 ευρώ.

Επί της ουσίας πρόκειται για ένα οικογενειακό επίδομα για τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης. Ο Αρθούρος Ζερβός ισχυρίζεται στην επιστολή παραίτησής του πως ήταν σε «γνώση της πολιτικής ηγεσίας, των μετόχων και ιδίως του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς οι αμοιβές των ανωτάτων στελεχών εγκρίθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο - ως βασικού μετόχου της Εταιρείας - σε δύο Γενικές Συνελεύσεις της ΔΕΗ για τις οικονομικές χρήσεις 2010 και 2011».

Ποια είναι η αλήθεια όμως για αυτό το οικογενειακό επίδομα που αύξανε κατά πολύ τους ήδη παχυλούς μισθούς των ανώτατων στελεχών ανάμεσά τους και του τότε προέδρου της ΔΕΗ;

Σύμφωνα με πληροφορίες του newpost.gr, ο Αρθούρος Ζερβός λοιπόν ανέθεσε σε δύο καθηγητές εργατικού δικαίου να γνωμοδοτήσουν εάν το οικογενειακό επίδομα  περιλαμβάνεται στο πλαφόν. Η γνωμοδότηση ήταν αρνητική και έτσι το οικογενειακό επίδομα σύμφωνα με τον κ. Ζερβό μπορούσε να δοθεί κανονικά στα ανώτερα στελέχη, παραβαίνοντας τον νόμο.  

Ο κ. Ζερβός μάλιστα ισχυρίζεται πως η εν λόγω ερμηνεία του Νόμου ήταν σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας τότε

Μόνο που ξεχνάει να αναφέρει πως το 2012 όταν άλλαξε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας εξουσιοδότησε τον εκπρόσωπο του Δημοσίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «να μην εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2011 στο μέτρο που αφορούν στη χορήγηση οικογενειακής παροχής στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως και σε όσα άλλα πρόσωπα φέρουν την ιδιότητα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, τελούν υπό το αυτό νομικό καθεστώς και τυχόν λαμβάνουν οικογενειακή παροχή, και, στο ίδιο πλαίσιο, να μην προεγκρίνει τις αμοιβές αυτών για την τρέχουσα χρήση 2012 επίσης στο μέτρο που αφορούν στη χορήγηση οικογενειακής παροχής, με τη ρητή επισήμανση ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος της χορηγήσεως της οικογενειακής παροχής αφορά αποκλειστικώς στα πρόσωπα που φέρουν τις εν λόγω ιδιότητες (Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος) με βάση τα οριζόμενα στην ως άνω Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.».

Εν ολίγοις, ο Χρήστος Σταϊκούρας είναι που έκοψε το οικογενειακό επίδομα από το μισθό των ανώτατων στελεχών της ΔΕΗ, την ώρα που ολόκληρη η ελληνική κοινωνία δοκιμαζόταν από την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση