Στις 10 Μαΐου, αντί για τις 11, θα καταβληθεί το "αδειοδωρόσημο" στους δικαιούχους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, σύμφωνα με επείγον έγγραφο που εξέδωσε στις 3/5/2011 η Διοίκηση του Ιδρύματος. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ κατά την ημερομηνία αυτή και επειδή η 11η Μαΐου είναι η τελευταία ημέρα καταβολής του "αδειοδωρόσημου" του πρώτου τετραμήνου του 2011.