Ο επικεφαλής της ‘’Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου’,’ περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Πετράκος, σε δήλωσή του για την επιστροφή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρει ότι, ‘’ανεξάρτητα από την ουσία των διαφωνιών μας με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της Περιφέρειας, αποτελεί ‘’χαστούκι’’ για τον τρόπο λειτουργίας της η απόρριψη του προϋπολογισμού’’. Ο κ. Πετράκος προσθέτει ότι δικαιώνεται για την κριτική που είχε ασκήσει κατά τη διαδικασία συζήτησης του προϋπολογισμού και καταλήγει: ‘’απαιτούμε το θέμα να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην προσεχή του συνεδρίαση, ώστε ο περιφερειάρχης να δώσει σαφείς και αναλυτικές εξηγήσεις για τους λόγους της μη έγκρισης του προϋπολογισμού. Οφείλει να απαντήσει, γιατί δεν ελήφθησαν καν υπόψη οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και γιατί έγκαιρα δεν ενημερώθηκαν γι’ αυτές τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το θέμα αυτό συνιστά μείζον πολιτικό πρόβλημα’’.