Η Β’ φάση της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του τραμ, ενός έργου πνοής που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών των Ιωαννίνων με την ανάπτυξη νέων, φιλικών προς το περιβάλλον συγκοινωνιακών υποδομών, παρουσιάστηκε σήμερα από τους μελετητές στα Γιάννινα. Ήδη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου εκπονείται η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας μέσου σταθερής τροχιάς (τραμ) στα Γιάννινα. Η μελέτη χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

Την υφιστάμενη κατάσταση και τις εκτιμήσεις αναγκών και προοπτικές, την διαμόρφωση, ανάλυση και αξιολόγηση χαράξεων και την πολυκριτηριακή ανάλυση, περιγραφή και τεκμηρίωση βέλτιστης λύσης.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα, με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου και τους μελετητές παρουσίασαν τη Β΄φάση της μελέτης σε φορείς των Ιωαννίνων, στην αίθουσα του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου.

Ανοίγοντας την συνεδρίαση η κ Γεωργακοπούλου-Μπάστα επεσήμανε πως τόσο για την ίδια όσο και για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών συγκοινωνιακών υποδομών αποτελεί σημείο κομβικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και για την οικονομία του τόπου η οποία θα ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής.

«Έχουμε μπροστά μας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη νέων σύγχρονων συγκοινωνιακών υποδομών, φιλικών προς το περιβάλλον, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους πολίτες και την οικονομία της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Γεωργακοπούλου-Μπάστα και ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως το Δήμο Ιωαννιτών να αξιοποιήσει τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα JESSICA- για το οποίο έχουν δεσμευθεί από το ΠΕΠ Ηπείρου 15 εκατ. ευρώ- για έργα βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης.

Κατά την παρουσίαση από τους μελετητές της Β΄φάσης της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επισημάνθηκε ότι, στόχοι ήταν η εξέταση της σκοπιμότητας ανάπτυξης γραμμών Τραμ στην πόλη των Ιωαννίνων, η διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων διέλευσης γραμμής (ή γραμμών) τραμ στην πόλη και η οικονομοτεχνική αξιολόγηση της λύσης.

Οι Πόλοι Μετακινήσεων που λήφθηκαν υπόψη είναι, το κέντρο της πόλης, το ΚΤΕΛ, το Δημοτικό Διαμέρισμα Ανατολής, το Αεροδρόμιο, η Πανεπιστημιούπολη, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τα Τ.Ε.Ι. και το Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα».

Κλάδοι εναλλακτικών διαδρομών θα είναι: Το Κέντρο - Τ.Ε.Ι.- Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο - Πανεπιστήμιο (Πεδινή), το Κέντρο – Ανατολή(Κατσικάς), το Κέντρο - Αεροδρόμιο και το Κέντρο - Νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Υπολογίστηκε ότι θα υπάρξει μετατόπιση της τάξης του 5%-20% από πολίτες που κινούνται με τα αυτοκίνητά τους προς το τραμ, με ουσιαστική βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη παρά τον τοπικό περιορισμό της χωρητικότητας του δικτύου. Επίσης, προτάθηκε αντικατάσταση τμήματος λεωφορειακών γραμμών και συμπλήρωση τμήματος δικτύου του τραμ από νέες λεωφορειακές γραμμές.