Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του κάθετου άξονα Κομοτηνή - Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ενός μεγάλου έργου προϋπολογισμού 88.819.397 ευρώ, που προβλέπεται, άλλωστε, από διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, η οποία υπεγράφη το 1998. Η συμφωνία αυτή καθόριζε για όλο τον άξονα τόσο σε ελληνικό όσο και σε βουλγαρικό έδαφος τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού.

    Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Θύμιος Σώκος, μετά από επίσκεψή του στο έργο, μέχρι τα τέλη Ιουλίου, θα έχει ολοκληρωθεί το βόρειο ορεινό τμήμα του άξονα μήκους 14,5 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 82 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο για το νότιο τμήμα, μήκους 8 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ, δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι εργασίες λόγω προβλημάτων που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ριζικά και αποτελεσματικά στην αρχική σύμβαση και δεν έχουν λυθεί εδώ και τρία χρόνια.

    Ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα εξετάζεται η προοπτική κατασκευής εναλλακτικής χάραξης και εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την αρμόδια διαχειριστική αρχή είναι δυνατή η ολοκλήρωσή του μέσα σε 12 μήνες.