Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (Ν.Σ.) άσκηση ευρείας κλίμακας, προκειμένου το Πολεμικό Ναυτικό να ασκηθεί στο συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών του καθώς και στη συνεργασία αυτών με λοιπούς φορείς της πολιτικής προστασίας και του ΓΕΕΘΑ οι οποίοι από την φύση των εκτάκτων καταστάσεων είναι δυνατόν να κληθούν να συνδράμουν.

Σκοπός της άσκησης ήταν να ελεγχθεί η υπάρχουσα σχεδίαση καθώς και το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού του στην αντιμετώπιση περιστατικών εκτάκτων καταστάσεων μέσα από τα σύνθετα και ρεαλιστικά σενάρια ενός μείζονος ατυχήματος.

Μέσα από την όλη διαδικασία της άσκησης αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως του προσωπικού, η ανάπτυξη πρωτοβουλίας, ο ρεαλιστικός και άμεσος τρόπος αντιμετώπισης σύνθετων καταστάσεων καθώς επίσης και η άριστη συνεργασία με μονάδες της Πολιτικής Προστασίας και του ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο αντιμετώπισης πυρκαγιών, εκρήξεων, ατυχημάτων και γενικότερα επικίνδυνων καταστάσεων για το υλικό και το προσωπικό, στην περιοχή του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

Στην άσκηση πέραν των μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού έλαβαν μέρος μονάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (4ος ΠΣ Πειραιά), του Πυροσβεστικού Σταθμού Σαλαμίνας και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και Υπηρεσίες του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και τμήμα του Ειδικού Λόχου ΓΕΕΘΑ (ΕΔΛΟ/ΠΒΧ)

  Η οργάνωση, ο σχεδιασμός, η εκπόνηση του σύνθετου σεναρίου καθώς και η διεξαγωγή της ασκήσεως πραγματοποιήθηκε υπό τον έλεγχο της Γενικής Επιθεώρησης του Πολεμικού Ναυτικού.