Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από ποσοτική έρευνα, πρόσωπο με πρόσωπο, με τη χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου, που πραγματοποίησε για λογαριασμό του δήμου Τρικκαίων, η εταιρεία ερευνών και επικοινωνίας «Τo the point». Η έρευνα διερευνά την άποψη γονέων και μαθητών για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο Τρικκαίων (επικέντρωση στα Γυμνάσια). Η περιοχή έρευνας αφορά στο Δήμο Τρικκαίων, πόλη των Τρικάλων και 5 οικισμούς, Ρίζωμα, Μεγάρχη, Μεγαλοχώρι, Μεγάλα Καλύβια και Βαλτινό. Το μέγεθος του δείγματος είναι 764 άτομα (573 γονείς και 191 μαθητές) και ο χρόνος διεξαγωγής είναι από 8 -20 Απριλίου 2011.
Η γενική εκτίμηση των ερωτωμένων για το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αρνητική (οι θετικές γνώμες για το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι μόλις οι μισές των αρνητικών γνωμών). Αντιθέτως, οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Τρικκαίων χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης (υπερδιπλάσιες οι θετικές γνώμες από τις αρνητικές, 55% οι πρώτες, 25% οι δεύτερες).

Το στοιχείο αυτό αντιμετωπίζεται, ως κοινωνική κατάκτηση της τοπικής κοινωνίας το οποίο, όπως προκύπτει από συνδυασμό στοιχείων της έρευνας, ενισχύει τις απαιτήσεις των κατοίκων της πόλης των Τρικάλων για ακόμη καλύτερη εκπαίδευση (κυρίως σε θέματα ενίσχυσης της υποδομής των σχολικών μονάδων και ανάπτυξης παράλληλων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων), ενώ οι κάτοικοι των οικισμών εμφανίζονται να αρκούνται στα σημερινά επίπεδα εκπαίδευσης (με κύρια «αιτήματα» την οικονομική ενίσχυση και την κάλυψη κενών θέσεων καθηγητών).

Στο θέμα των ενδεχομένων συγχωνεύσεων ορισμένων σχολικών μονάδων οι 2 στους 3 δηλώνουν πως δε συμφωνούν, αλλά παρόλα αυτά αναγνωρίζεται η ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση των πολιτών: το 86% απαντά καταφατικά (μόλις 8,5% απαντά αρνητικά) στο ερώτημα αν θεωρούν πως υπάρχει ανάγκη περισσότερης ενημέρωσης στο θέμα αυτό (με προσφορότερους φορείς ενημέρωσης κατά τη γνώμη των ερωτωμένων το Υπουργείο Παιδείας 51% και το Δήμο Τρικκαίων το 32% περίπου).