Από το Συμβούλιο της Επικρατείας τέσσερις Ενώσεις ζητούν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές 198 αποφάσεις Γενικών Γραμματέων από όλες τις περιφέρειες της χώρας, με τις οποίες «ιθαγενοποιούνται» αλλοδαποί σύμφωνα με το Ν. 3838/2010 που διαμένουν στη χώρα μας.
Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της συνταγματικότητας ή μη του Ν. 3838/2010 αναμένεται να κριθεί από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, καθώς ήδη έχει διαβιβαστεί από το Δ' Τμήμα του ίδιου δικαστηρίου (πρόεδρος ο κ. Σωτ. Ρίζος). Επίσης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Παν. Πικραμμένος εισήγαγε και την προσφυγή των Ενώσεων προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, το Δ' Τμήμα έκρινε ότι τόσο η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν όσο και η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης «επιφυλάσσεται μόνο στους έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διατάξεως του Συντάγματος». Κατά συνέπεια οι ρυθμίσεις των άρθρων 14 έως 21 του Ν. 3838/2010 «είναι ανίσχυρες» ως αντίθετες προς τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος, προσέθεσε η απόφαση του ΣτΕ.

Με το Ν. 3838/2010 εισάγονται δύο τρόποι απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας: Ο πρώτος προβλέπει ότι «τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δύο στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση». Ο δεύτερος τρόπος προβλέπει ότι "τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από τη συμπλήρωση του εξαετούς χρόνου φοίτησης".

Οι τέσσερις ενώσεις («Παγκρήτιος Ένωση», «Πατριωτικός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Λακωνίας», «Παμποντιακός Σύλλογος Η Αργώ» και «Σύνδεσμος Κρητών Επιστημόνων») υποστηρίζουν ότι οι 198 αποφάσεις των περιφερειών για τις "ιθαγενοποιήσεις" είναι αντίθετες στα άρθρα 4 και 1 του Συντάγματος, όπως αντίθετα στις ίδιες συνταγματικές διατάξεις είναι και τα άρθρα 1, 2, 6 και 24 του 3838/2010.

Αναλυτικότερα, οι Ενώσεις υπογραμμίζουν ότι οι αντισυνταγματικές διατάξεις του Ν. 3838/2010, καθιστούν τη χώρα μας «σημαία ευκαιρίας πολιτότητας και άρα προνομιακό προορισμό όσων επιθυμούν να αποκτήσουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σε αυτό συμβάλλει και γεωγραφικά η θέση της Ελλάδας, που λόγω των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων της είναι ιδιαιτέρως προσβάσιμος προορισμός στους αλλοδαπούς.

Παράλληλα, επισημαίνουν οι Ενώσεις ότι «η απονομή ιθαγένειας άνευ συνδρομής γνήσιου δεσμού του προσώπου με το κράτος έχει ως επακόλουθο την απορρόφηση του έθνους από το λαό, παραβιάζοντας κατ' αυτό τον τρόπο το διακριτό χαρακτήρα των δύο φορέων» που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 3 του Συντάγματος.

Δεν παραλείπουν να αναφέρουν ότι οι αλλοδαποί θα πρέπει να αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια όταν θα είναι σε ηλικία και θέση που να μπορούν να προβούν σε δήλωση βούλησης, έχοντας συνείδηση των επιπτώσεων των πράξεών τους, αλλά και τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσουν το δεσμό που έχουν με το ελληνικό έθνος.

Ο νόμος για την «ιθαγενοποίηση» -προσθέτουν- μεταφέρει τη θέληση και βούληση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας των ανηλίκων στους γονείς με μόνο κριτήριο το τυχαίο γεγονός της γέννησής του στην ελληνική επικράτεια.