Μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις ζήτησε το κλιμάκιο της τρόικας κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας. Φτωχό χαρακτηρίστηκε από την τρόικα το αποτέλεσμα που έφερε ο νόμος για τις επιχειρησιακές συμβάσεις και ζήτησαν μελέτη για το εργασιακό κόστος στη χώρα μας.

Έθεσαν, επίσης, ως προτεραιότητα μεγαλύτερη ευελιξία στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και αύξηση της διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου από δύο σε τρία χρόνια.

Ωστόσο, παρά τη πίεση που άσκησαν, δεν έθεσαν στενά χρονικά όρια για την εφαρμογή των απαιτήσεων.