Επιστολή στην Ανδρούλα Βασιλείου, Επίτροπο για θέματα Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστειλε η ΟΛΜΕ. Με αυτήν οι καθηγητές διαμαρτύρονται για τις χαμηλές δαπάνες που χορηγούνται στην Παιδεία λέγοντας: «Με ιδιαίτερη ανησυχία η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας - και γενικότερα η ελληνική κοινωνία - παρακολουθεί τη δραματική μείωση των - ήδη χαμηλών - δαπανών για την παιδεία στην Ελλάδα που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός. Συγκεκριμένα, με τον προϋπολογισμό που κατάρτισε η Ελληνική Κυβέρνηση για το τρέχον έτος και ψήφισε η Ελληνική Βουλή οι δαπάνες για την παιδεία οδηγούνται σε μείωση ρεκόρ των τελευταίων 30 χρόνων και για πρώτη φορά το ποσοστό τους βρίσκεται κάτω από το 3% του ΑΕΠ (2,75% του ΑΕΠ για το 2011). Επίσης, για πρώτη φορά παρατηρείται μείωση των δαπανών και σε απόλυτες τιμές.»

Η ΟΛΜΕ, που διαμαρτύρεται επίσης για τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων, καταλήγει στην ανακοίνωσή της: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, διερμηνεύοντας τη βούληση των 100.000 εκπαιδευτικών που αντιπροσωπεύει η Ομοσπονδία μας και, γενικότερα τις διαθέσεις του εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας, έχει θέσει ως πρωταρχικό του στόχο να συμβάλει στην άμεση αλλαγή αυτής της καταστροφικής πολιτικής για την εκπαίδευση».
TAGS