Το υπουργείο Παιδείας απάντησε σήμερα στον καθηγητή Δημ. Νανόπουλο σχετικά με τα όσα είχε πει σε εκπομπή της ΝΕΤ για τη μη ανανέωση της θητείας του ως εθνικού εκπροσώπου στο Συμβούλιο του CERN.

    Συγκεκριμένα τι υπουργείο διευκρινίζει ότι η θητεία του καθηγητή διήρκεσε από τις 15/02/2005 έως τις 03/12/2010. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου θητείας των εθνικών εκπροσώπων, δόθηκε - ως είθισται διεθνώς - μέσω προκήρυξης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), (Μάιος 2010), η δυνατότητα σε νέους εθνικούς εκπρόσωπους να συμμετάσχουν στις διαδικασίες των Συμβουλίων/ Επιτροπών της Ε.Ε., ώστε να αποκτούν νέες εμπειρίες, να διευρύνουν τον επιστημονικό τους ορίζοντα και παράλληλα να εμπλουτίζονται οι συζητήσεις με νέες ιδέες και απόψεις. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ και ενημερώθηκαν όλοι οι εθνικοί εκπρόσωποι των οποίων έληγε η θητεία.

    Στην ανοιχτή πρόσκληση της Υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν εμπειρογνώμονες από ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, ωστόσο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για συμμετοχή από πλευράς του καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλου.

    Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι νέοι εθνικοί εκπρόσωποι ορίστηκαν με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.