Την πληρωμή 4.706 δικαιούχων του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και το οποίο αφορά στην αναδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεων των πρώην καπνοπαραγωγών ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών. Πρόκειται για την δεύτερη πληρωμή ενίσχυσης, η οποία αφορά σε 4.706 δικαιούχους που προέρχονται από όλη την Ελλάδα και επιλέχθηκαν με τυχαία σειρά.

Το συνολικό ποσό της πρώτης δόσης που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους ανέρχεται στα 10.309.881 ευρώ. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 28.117.298 ευρώ σε 12.470 δικαιούχους. Οπως αναφέρει το υπουργείου, οι διοικητικοί έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό με σκοπό να ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαδικασίες για την πίστωση των λογαριασμών και των υπολοίπων δικαιούχων του Μέτρου.