«Δεν κόπηκε κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά όλα επανασχεδιάστηκαν και επαναπροκηρύχθηκαν στη βάση της ενιαίας και ολοκληρωμένης προσέγγισης του Υπουργείου για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διευκρινίζει με έγγραφό της που διαβιβάστηκε στη Βουλή η αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Φώφη Γεννηματά προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ κ. Ευρίπιδη Στυλιανίδη για τους λόγους που «κόπηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Παλιννοστούντων ομογενών και των Αλλοδαπών ενώ παρέμεινε το πρόγραμμα των Μουσουλμανοπαίδων». Όπως αναφέρει στην απάντησή της η αναπληρωτής Υπουργός «λόγω της ένταξης του συνόλου της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην ενιαία εκπαιδευτική στρατηγική που θα στηρίζει αποτελεσματικά το όραμα για το Νέο Σχολείο και προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη συνέργεια με τα υπόλοιπα προγράμματα που υπηρετούν το σύγχρονο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποφασίστηκε ο ριζικός ανασχεδιασμός των προγραμμάτων αυτών. Έτσι ανακλήθηκαν και οι προσκλήσεις για το πρόγραμμα της ένταξης παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και η πρόσκληση που αφορούσε την εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων, καθώς και η πρόσκληση που αφορούσε την ένταξη των παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα».

Μεταξύ άλλων η αναπληρωτής υπουργός αναφέρει ακόμη ότι στόχος της νέας εκπαιδευτικής στρατηγικής είναι η Πράξη "Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων" να αλλάξει ως προς το αντικείμενο των Κέντρων Στήριξης Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΚΕΣΠΕΜ) εφόσον η στήριξη της ελληνομάθειας θα λαμβάνει χώρα ως επί το πλείστον στα πλαίσια του ολοήμερου σχολείου. Η κ. Γεννηματά αναφέρει επίσης ότι η επιλογή των οικισμών για τη δημιουργία ΚΕΣΠΕΜ θα επανεξεταστεί. Αντίστοιχα θα σχεδιαστεί συνέργεια μεταξύ των κινητών μονάδων και των σχολείων ενώ στόχος είναι επίσης η γενική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να υπαχθεί, όπως θα γίνει και στην περίπτωση της εκπαίδευσης των παιδιών των Ρομά, στην οριζόντια δράση την κοινή για όλα τα έργα της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Σήμερα είναι σε ισχύ οι προσκλήσεις για τα ακόλουθα έργα: Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών,Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδος, Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά, ιαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές δράσεις στη β΄ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών.

Ο βουλευτής της ΝΔ κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης έχει διατυπώσει ερωτηματικά για το πρόγραμμα Μουσουλμανοπαίδων στη Θράκη το οποίο όπως αναφέρει σε ερώτηση του που κατέθεσε στη Βουλή, από το 1997 έως το 2013 θα στοιχίσει συνολικά 27.245.000 ευρώ.

Ο κ. Στυλιανίδης, στην ερώτησή του, σημείωνε ότι «μέχρι το 2007 επιστημονικά υπεύθυνες του όλου έργου εμφανίζονταν η κ. Άννα Φραγκουδάκη, κοινωνιολόγος της εκπαίδευσης, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Αθηνών και η κ. Θάλεια Δραγώνα κοινωνική ψυχολόγος, επίσης καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Ο βουλευτής κάνοντας ειδική αναφορά στην κ. Θάλεια Δραγώνα, λέει πως μετέπειτα, ως ειδική γραμματέας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, είχε και την εποπτεία του προγράμματος για την εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων, ουσιαστικά, δηλαδή, «η κα Δραγώνα ήταν για ένα χρόνο και κρίνουσα ως ειδική γραμματέας και κρινόμενη, αφού τα βιβλία και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της διδάσκονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μουσουλμανοπαίδων το οποίο είχε υποβληθεί ως πρόταση προς αξιολόγηση».

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε στην ερώτησή του ότι μετά την ανάληψη της θέσεως της ειδικής γραμματείας από την κυρία Δραγώνα, η υπουργός Παιδείας ανακάλεσε τις άλλες δράσεις του προγράμματος εκπαίδευσης που αφορούσαν στους παλιννοστούντες και στους Αλλοδαπούς. Δεν ανακάλεσε όμως την πρόσκληση για τους Μουσουλμανόπαιδες.

Επιπλέον ο κ. Στυλιανίδης αναφερόταν και σε επίσκεψη της κ. Δραγώνα, τον περασμένο Ιανουάριο στην Αλεξανδρούπολη κατά την οποία, ως «άτυπη εκπρόσωπος» ζήτησε από τον Δήμαρχο διευκολύνσεις για τη λειτουργία του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη».

Η αναπληρωτής Υπουργός κ. Φώφη Γεννηματά, με το έγγραφο της ωστόσο, ενημερώνει τον κ. Στυλιανίδη ότι η κυρία Δραγώνα από το Σεπτέμβριο του 2007 έως το Δεκέμβριο του 2010 ήταν σε αναστολή εκπαιδευτικών καθηκόντων ως βουλευτής και ουδεμία σχέση είχε με το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων». Αναφέρει επίσης ότι από τον Ιανουάριο του 2011 είναι άμισθη επιστημονική σύμβουλος του εν λόγω προγράμματος.

Η κ. Γεννηματά αναφέρει επιπλέον ότι στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» θα χρηματοδοτηθεί με 10.255.000 ευρώ η Πράξη «Εκπαίδευση των Παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη».

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η αρμονική ένταξη των παιδιών του συνόλου της Μειονότητας, με τις πολιτισμικές και γλωσσικές τους ιδιαιτερότητες, στο εκπαιδευτικό σύστημα, η διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς της πλειονότητας, η παροχή γνώσεων διαπολιτισμικής αγωγής στους εκπαιδευτικούς, η παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, η συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών προκειμένου να στηρίξουν ενεργά την εκπαίδευση των παιδιών τους και τέλος η ευαισθητοποίηση του διοικητικού μηχανισμού της εκπαίδευσης.