Ερώτηση για τις επιπτώσεις της πειρατείας λογισμικού στην ΕΕ κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Καθηγητής Ιωάννης Α. Τσουκαλάς.

Στην ερώτησή του ο Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών, η πειρατεία λογισμικού στην ΕΕ είναι εξαιρετικά διαδεδομένη καθώς περισσότερο από το 1/3 του εμπορικού λογισμικού είναι πειρατικό (34% για το 2009) και οδηγεί σε εκτεταμένες απώλειες φορολογικών εσόδων για τις κυβερνήσεις των Κρατών Μελών, πλήττει τις νόμιμες επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκή βιομηχανία λογισμικού αλλά και υπονομεύει την ασφάλεια των επιχειρήσεων και των ατόμων που το χρησιμοποιούν απέναντι σε ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Η εμπορική αξία του λογισμικού που εγκαταστάθηκε την περασμένη χρονιά στην ΕΕ ξεπερνά τα 8,5 δις ευρώ. Η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη στην ΕΕ στην πειρατεία λογισμικού, καθώς εκτιμάται ότι το 58% του διακινούμενου λογισμικού είναι παράνομο. Ενδεικτικά, η αξία του πειρατικού λογισμικού που διακινήθηκε στην Ελλάδα αγγίζει τα 195 εκ. ευρώ, που εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε διαφυγόντα κέρδη 39 εκ. ευρώ από ΦΠΑ για το ελληνικό δημόσιο.

Επιβεβαιώνοντας τις επισημάνσεις του κ. Τσουκαλά, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, κ. Μπαρνιέ αναφέρει ότι η Επιτροπή ακολουθεί σταθερά πολιτική η οποία αποβλέπει στην παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας στους δημιουργούς και σε όσους αναπτύσσουν λογισμικό, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Ο Επίτροπος σημειώνει ότι «η Ευρ. Επιτροπή συνέστησε πρόσφατα το «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας», στο οποίο συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τις εθνικές διοικήσεις και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και καταναλωτές, με σκοπό τη συγκέντρωση και ανάλυση βάσιμων στοιχείων σχετικά με το πεδίο, την έκταση και τον αντίκτυπο της πειρατείας και της παραποίησης στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας λογισμικού, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού». Με βάση τα στοιχεία που συλλέγει το Παρατηρητήριο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να χαράξουν αποτελεσματικές πολιτικές βασιζόμενες σε αποδείξεις και αποτελέσματα.

Με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ διοργάνωσε γεύμα εργασίας σχετικά με την επικινδυνότητα του πειρατικού λογισμικού, σε συνεργασία με την εταιρεία λογισμικού Microsoft, στο οποίο συμμετείχαν Ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Κρατών Μελών, ενώσεων καταναλωτών και της βιομηχανίας λογισμικού. Η συζήτηση εστιάστηκε στους κινδύνους που παρουσιάζει η χρήση πειρατικού λογισμικού για τους χρήστες, όπως η εγκατάσταση ανεπιθύμητου λογισμικού και ιών, και η παρεμπόδιση εγκατάστασης ενημερώσεων, που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια των υπολογιστών.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι χρήστες δεν γνωρίζουν καν ότι το λογισμικό που χρησιμοποιούν είναι πειρατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός καταγγελιών Ευρωπαίων πολιτών προς το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο αναφορικά με περιπτώσεις ιστοσελίδων που πωλούν παραποιημένα και πειρατικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου πειρατικού λογισμικού, και οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να διακριθούν από τις νόμιμες ιστοσελίδες. Σημαντικός είναι ο αριθμός καταγγελιών ακόμη και για παραποιημένα αντίγραφα αντι-ιικού λογισμικού (antivirus) που οι χρήστες αγοράζουν και εγκαθιστούν στους υπολογιστές τους, τα οποία δεν παρέχουν καμία απολύτως προστασία.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο κος Τσουκαλάς δήλωσε σχετικά: «Σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι ίσως δύσκολο να πειστούν οι πολίτες ότι ένα άυλο προϊόν, όπως το λογισμικό αξίζει τα χρήματά του. Ωστόσο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το πειρατικό λογισμικό παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για τους χρήστες, καθώς τις περισσότερες φορές έχει παραποιηθεί, για την παράκαμψη των ελέγχων ασφαλείας και ενδεχομένως έχει «εμπλουτιστεί» με ιούς από διάφορους επιτήδειους. Έτσι καταλήγει τελικά να κοστίζει περισσότερο από το νόμιμο λογισμικό. Η χρήση πειρατικού λογισμικού είναι αφενός παράνομη και αφετέρου επικίνδυνη, και δεν δικαιολογείται, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη τις πολλές επιλογές που προσφέρει πλέον στους χρήστες το δωρεάν και ανοιχτό λογισμικό (open source). Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, το πειρατικό λογισμικό διακινείται από κυκλώματα παραεμπορίου που εν γνώσει τους διαδίδουν μολυσμένο λογισμικό κερδίζοντας εκατομμύρια.

Από την άλλη πλευρά, η πειρατεία λογισμικού δεν βλάπτει τόσο τις εταιρείες-κολοσσούς, όσο τις μικρομεσαίες εταιρείες λογισμικού, που αποτελούν και την πλειοψηφία στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η βιομηχανία λογισμικού αποτελεί σημαντικό «καταλύτη καινοτομίας» για την Ευρώπη, επιτρέποντας σε εταιρείες, εργαζομένους και ολόκληρους επιχειρηματικούς τομείς να λειτουργούν με ευφυείς και αποδοτικούς τρόπους και να προσαρμόζονται στις σημερινές ταχύτατα μεταβαλλόμενες ανάγκες. Η ΕΕ και η Ελλάδα οφείλουν να προστατεύσουν τον κλάδο του λογισμικού και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, φροντίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των χρηστών».