Στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαβιβάστηκαν όλα τα στοιχεία που έστειλαν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις περιπτώσεις μείωσης μισθωμάτων, προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν και να εκτιμηθούν. Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιώργος Ντόλιος, με έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Αντωνακόπουλου για το κόστος των ενοικιοστασίων που αφορούν τη στέγαση υπηρεσιών του κράτους, αλλά και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

   

    Ειδικά για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο υφυπουργός υπενθυμίζει πως ύστερα από σχετικό έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών έχει ζητηθεί να εξετάσουν και διερευνήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων μίσθωσης κτηρίων για τη στέγαση κάθε μορφής υπηρεσιών της αρμοδιότητας τους, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των σχετικών δαπανών για το τρέχον έτος και για τα επόμενα. Ο υφυπουργός υπογραμμίζει επιπλέον ότι μετά την ολοκλήρωση της απογραφής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που διενεργείται στους ΟΤΑ, οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν περαιτέρω την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους.

   

    Σε ό,τι αφορά στα κτήρια που χρησιμοποιεί το υπουργείο Εσωτερικών και οι εποπτευόμενες από αυτό υπηρεσίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε ο κ. Ντόλιος, σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε μείωση των μισθώσεων, οι οποίες στην πλειονότητα τους φτάνουν το 20%.

   

    Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ , Παναγιώτης Αντωνακόπουλος στην ερώτησή του να επισημαίνει ότι «μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει σημαντική παρέμβαση προς την κατεύθυνση μείωσης του κόστους λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου, μέσω της επαναδιαπραγμάτευσης των ενοικιοστασίων των δημοσίων υπηρεσιών ή μέσω αξιοποίησης των μη χρησιμοποιούμενων λειτουργικών κτιρίων, ιδιοκτησίας του ελληνικού Δημοσίου».