Οι δήμοι θα έχουν την δυνατότητα να υπογράψουν συμβάσεις από τώρα για το σχολικό έτος 2011-2012 για τη μεταφορά μαθητών από το τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης τους, συμπεριλαμβανομένων και των μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων.

    Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία που υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας και κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.