Δεν συντρέχει λόγος να γίνουν άλλες μετατάξεις από τον ΗΣΑΠ, υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, καθώς, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, ο προβλεπόμενος από τον νόμο αριθμός υπερκαλύπτεται από τις εθελοντικές μετατάξεις και τις συνταξιοδοτήσεις. Ο νόμος 3029/11 για την αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών, προέβλεπε σε πρώτη φάση τη μετάταξη 1440 εργαζομένων από το σύνολο των αστικών συγκοινωνιών, εκ των οποίων οι 340 από τους ΗΣΑΠ, σε άλλους φορείς του Δημοσίου.

 Σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, στους ΗΣΑΠ από 1.10.2010 (ημερομηνία την οποία ορίζει ο νόμος ) έως την ημέρα δημοσίευσής του (3.3.11) αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης, 116 εργαζόμενοι, ενώ μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αίτηση για οικειοθελή μετάταξη άλλοι 56 εργαζόμενοι. Επίσης, έχουν υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση ή έχουν παραπεμφθεί σε υγειονομικές επιτροπές για συνταξιοδότηση, άλλοι 49 εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τα σωματεία των ΗΣΑΠ, περίπου αντίστοιχος αριθμός εργαζομένων αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί μέχρι το τέλος του 2011 ή τους πρώτους μήνες του 2012, καθώς κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, και άρα καλύπτεται ο αριθμός των υποχρεωτικά μετατασσόμενων από την εταιρεία.

Μάλιστα, επικαλούνται και στοιχεία που έδωσε πρόσφατα το υπουργείο Υποδομών, σύμφωνα με τα οποία ο προβλεπόμενος από το Νόμο συνολικός αριθμός των 1440 μετατάξεων, από τους εργαζόμενους όλων των Αστικών Συγκοινωνιών και τον ΟΑΣΑ, σε άλλους φορείς του Δημοσίου, έχει σήμερα υπερκαλυφθεί από εθελοντικές μετατάξεις και αποχωρήσεις - συνταξιοδοτήσεις.