Με μια γρήγορη ματιά στο πρόγραμμα «Διαύγεια» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας εύκολα ανακαλύπτει κανείς ολόκληρες σελίδες με αναρτήσεις του υπουργείου για δαπάνες...φυσικοθεραπείας στρατιωτικών και μάλιστα στην πλειονότητά τους στη Λάρισα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι φυσικοθεραπείες που καταγράφονται στα έγγραφα του υπουργείου μισθώνονται σε ιδιώτες φυσικοθεραπευτές και αφορούν υπέρογκα ποσά που αγγίζουν και τα 20.000 ευρώ.

Όπως αναγράφεται σε έγγραφο του υπουργείου, το οποίο φέρουμε ως παράδειγμα, «εγκρίνουμε την δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης (φυσικοθεραπείας ασφαλισμένου ΥΕΘΑ/ΓΕΣ) και την πληρωμή της με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, ποσού 4.051,08 ευρώ στον ΕΦ 11-200 και ΚΑΕ 0549 Π/Υ ΓΕΣ έτους 2011 στο ΄όνομα (......) Εθνική Τράπεζα, υποκατάστημα Λάρισας»