Ο υπουργός υποδομών Δημήτρης Ρέππας μπροστά την διαφαινόμενη επιμονή του υπουργού οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου που άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για απολύσεις εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, πρότεινε  κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το εξής:

Να ψηφίσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με το εξής δίλημμα: ή να μειωθεί ο μισθός τους  ή θα πρέπει να απολυθούν 500 εργαζόμενοι από κάθε ΔΕΚΟ. Το μεγαλύτερο πάντως πρόβλημα χρέους  αντιμετωπίζει ο ΟΣΕ με τις θυγατρικές του εταιρείες και οι δημόσιες συγκοινωνίες που περίπου το 25% των επιβατών δεν πληρώνει εισιτήριο και μεταφέρεται “τζάμπα” από τις δημόσιες συγκοινωνίες από το ένα σημείο στο άλλο. Για να σταματήσει το φαινόμενο αυτό, πρόθεση του υπουργείου υποδομών για την αντιμετώπιση των “τσαμπατζήδων” είναι μέσω ιδιωτικών εταιριών να ανατεθεί ο έλεγχος των εισιτηρίων που θα γίνουν ηλεκτρονικά ώστε να γίνεται έλεγχος στους επιβάτες και όσοι δεν πληρώνουν να τιμωρούνται με πρόστιμο επί του πολλαπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου.