Σε δημόσια διαβούλευση θα δοθεί την Παρασκευή από το υπουργείο Εργασίας το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Θα προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία και για τους εργοδότες και θα δίνει τη δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη σε συγκεκριμένα χρονικά όρια.